0 ks 0 Kč

     UPRAVENĚ 1.7.2016

     Barevná schémata

      

     Najdete je přes administraci v sekci Produkty -> Barevná schémata produktů. Slouží k zobrazení vzorků barev, potahů, dřeva a podobně.

      

     Pridanie novej farebnej schémy

      

     Definujete následující parametry:

      

     Formulár na pridanie novej farebnej schémy

     Nadpis definuje název barevného schématu.

      

     Popis se zobrazí, pokud se na ni zákazník nastaví myší.

      

     Nahrání obrázku využijete např. při ukázkách dřeva, které nelze znázornit jedinou barvou.

      

     Barva v některých případech zcela postačuje. Odpadá tak nutnost zbytečného načítání dalších souborů v detailu produktu. Můžete zadat její hexadecimální kód nebo si ji zvolit z nabídnuté palety.

      

     Ignorovat nastavený doplatek nabízí možnost ignorovat cenový doplatek nastavený v Nastavení -> Základní nastavení -> Hodnota doplatku za barevná schémata.

      

     Výsledek může ve veřejné části vypadat i takto:

     Zobrazenie farebných schém v detaile produktu